วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขามารอรับเสด็จมากมายครับ


Taken at พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ไม่มีความคิดเห็น: