วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เมื่อนําความคิดท่าน ปอ.ปยุตโต มาเทียบกับทุนนิยมครับ


Taken at ร้านรุ่งสุรีย์โภชนา

ไม่มีความคิดเห็น: