วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

องค์มนตรีทั้งหมดครับ


Taken at พระที่นั่งจักรี มหาปาสาท

ไม่มีความคิดเห็น: