วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ภายในถุง Microsoft มีมาม่าสิงค์โปร์14 น้ํา4 ฟักทอง กุญเชียง ข้าว 2โล น้ําพริกเผาครับ


Taken at Flooding Base Camp มูลนิธิ 1,500 ไมล์

ไม่มีความคิดเห็น: