วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ลําเลียงของขึ้นรถโดยพนักงาน Microsoft ตั้งแต่ MD ยันผู้น้อยเลยครับ


Taken at Microsoft (Thailand) Limited

ไม่มีความคิดเห็น: