วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทีม Microsoft ที่ลงพื้นที่วันนี้ครับ


Taken at Flooding Base Camp มูลนิธิ 1,500 ไมล์

ไม่มีความคิดเห็น: