วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ของจาก Soi Dog เตรียมลงพื้นที่ครับ


Taken at Flooding Base Camp มูลนิธิ 1,500 ไมล์

ไม่มีความคิดเห็น: