วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พลายชุมพล (หลานกอบัว) กับชะอิ่มครับ


Taken at The Four Wings Hotel Bangkok

ไม่มีความคิดเห็น: