วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มาสอนที่โรงแรมอโนมา เรื่อง Final Cut ครับ


Taken at Arnoma Hotel Bangkok

ไม่มีความคิดเห็น: