วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ใส่บาตร 19 รูปครับ


Taken at วัดเครือวัลย์วรวิหาร (Wat Khrueawan Worawihan)

ไม่มีความคิดเห็น: