วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บทร่างแรกเสร็จละครับ .... แต่ต้องรื้อกันซัก 90-95% แก้ใหม่ได้มั้งครับ


Taken at FuKDuK HQ (บ้านฟุ๊คดุ๊ค)

ไม่มีความคิดเห็น: