วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ถอย C-Ration จากแดงรัสเซียมาลองกินครับ


Taken at ร้านแดงรัสเซีย

ไม่มีความคิดเห็น: