วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Maryjane เป็น Product Marketing คนเดียวของ LG ฟิลิปินส์ครับ


Taken at Saxophone Pub (แซ็กโซโฟนผับ)

ไม่มีความคิดเห็น: