วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ @wori7 นั่งแปล Sheet กองเป็นแบบที่เราใช้ในกองครับ


Taken at FuKDuK HQ (บ้านฟุ๊คดุ๊ค)

ไม่มีความคิดเห็น: