วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ถ้ามันระเบิด... คนข้างล่างจะเจ็บไม๊ครับ ?


Taken at SCG EXPERIENCE CO., LTD.

ไม่มีความคิดเห็น: