วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทําธุรกรรมเสร็จก็แอบมาเช็คแบบนามบัตรกับกระดาษครับ

ไม่มีความคิดเห็น: