วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กล่าวเปิดงานครับ


Taken at วังพญาไท

ไม่มีความคิดเห็น: