วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ลายไปหมดครับ


Taken at Namgay Heritage Hotel ~ Timphu

ไม่มีความคิดเห็น: