วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ข่าวเย็นที่นี่ครับ


Taken at Namgay Heritage Hotel ~ Timphu

ไม่มีความคิดเห็น: