วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เช้า ... ง่วงครับ


Taken at Suvarnabhumi International Airport (BKK) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น: