วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

7 Samurai


Taken at Krabi International Airport (KBV) ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

ไม่มีความคิดเห็น: