วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อาจารย์ชาลีมาเองครับ ... กะปิดเพลงวันนี้เลยครับ


Taken at ORIENTAL POST CO., LTD

ไม่มีความคิดเห็น: