วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ป๊า (ตา) เพิ่งผ่าตัดเสร็จสองวันก็เดินเหินละ

ไม่มีความคิดเห็น: