วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กําลังอัด Vocal Track ครับ


Taken at Gecco Studio

ไม่มีความคิดเห็น: