วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

สําหรับการแสดง ... สําคัญที่สุดไม่ใช่การแสดง

ไม่มีความคิดเห็น: