วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

กําลังคิดว่าจะส่งถ้วยกลับไปที่ Canon แทนครับ


Taken at FuKDuK HQ

ไม่มีความคิดเห็น: