วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

Logistic ของจํเป็นในเวลาภัยพิบัติ เป็นอะไรที่ผมสนใจมากๆครับ

ไม่มีความคิดเห็น: