วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผู้ฟังส่วนใหญ่คืออาจารย์แนวครับ


Taken at Dusit Thani Bangkok (โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ)

ไม่มีความคิดเห็น: