วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

ท ทหาร อดทน


Taken at สนามหลวง (Sanam Luang)

ไม่มีความคิดเห็น: