วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ซ้อมเสร็จละครับ


Taken at พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ไม่มีความคิดเห็น: