วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

หนึ่งกีโลเมตรกับสองชั่วโมงการเดิน Slow March เสร็จละครับ


Taken at สนามหลวง (Sanam Luang)

ไม่มีความคิดเห็น: