วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ทําบุญวันประสูติกรมหลวงลพบุรีราเมศวรครบรอบ 130 ปีครับ


Taken at วังลดาวัลย์ | Ladawan Palace

ไม่มีความคิดเห็น: